Maaneland

Maaneland

Trio på aktivitetscenter

Trio på aktivitetscenter

Open Call til det kulturelle vækstlag i Aalborg Kommune:
Har du projektet, så har vi måske penge og publikum?

Aalborg Kommune har afsat midler til, at lokale kunstneriske talenter får mulighed for at optræde på plejehjem, aktivitetscentre og væresteder i Aalborg Kommune.

Ønsket med puljen er at skabe oplevelser og inddragelse i kunstneriske projekter til borgere, som har begrænset mulighed for at benytte sig af de kulturelle oplevelser, som kommunens mange kulturinstitutioner tilbyder.

Hvem er du:

Du bor i Aalborg Kommune og du tilhører talent- og vækstlaget inden for kunst og kultur (alle genrer).

Du skal have lyst til prøve din kunst af på scener og for et publikum, du måske ikke så ofte møder – nemlig på plejehjem, på aktivitetscentre eller væresteder i Aalborg Kommune.

Du skal have en kunstnerisk idé eller et projekt, som (næsten) er klar til at komme udover rampen. Dit projekt må meget gerne være sammen med andre og også gerne på tværs af genrer.

Vi søger to typer af projekter:

Mindre kunstneriske produktioner (solo/duo/trio), som kan være inden for flere forskellige kunstneriske genrer, og det skal være produktioner, der lader sig hurtigt flytte ud og rundt. Oplæsning, koncerter, teater, udstilling, performance mm., da denne type arrangementer er tiltænkt at foregå på institutioner, hvor der måske ikke er en scene. Derfor er det vigtigt, at projekterne ikke fylder meget og er mobile.

Nyudviklede projekter, som henvender sig til målgruppen. Det kunne fx være udvikling og afholdelse af en kunstnerisk dag på et plejehjem, eller et projekt der skaber en litterær og/eller visuel kunstnerisk aktivitet i direkte tilknytning til- og i dialog med et plejehjem, aktivitetscenter og som også inviterer nærområdets borgere og de pårørende indenfor. Måske du har en helt anden idé – den hører vi også meget gerne om.

Vi ser helst, at de lidt større projekter rummer en tværkunstnerisk dimension, samt at projektet er mobilt, så det kan præsenteres for så mange borgere som muligt.

Hvad kan du søge til?

Pengene er øremærket til aktiviteter, som henvender sig til de beskrevne målgrupper og som planlægges, udføres og afvikles af det lokale kunstneriske vækstlag.

Der kan søges midler til honorar, materialer, kørselsgodtgørelse mm. Du skal vedlægge et budget. Max budget for de større projekter er på 150.000 kr.

Det praktiske
Send os en kort beskrivelse af dit projekt (max 1.000 anslag), samt et udkast til budget. Hvis dit projekt er godt og bliver udvalgt, så indkalder vi dig til en samtale om, hvordan projektet evt. kan afvikles og måske også tilpasses og justeres.

Projekterne skal afvikles fra december 2022- juni 2023

Deadline for din ansøgning er den 14. november 2022, og den skal sendes til korma@aalborg.dk

Har du spørgsmål til dette open call, er du velkommen til at kontakte KORMA. Kontaktoplysningerne er: Søren Kristensen, M: soren.kristensen@aalborg.dk eller T: 25207441