Regionale musikprojekter i vækstlaget mødtes i Aalborg

Torsdag d. 15/09 dannede Studenterhuset ramme for et møde mellem relevante aktører fra det musikalske vækstlag i Danmark. Formålet var at udveksle ideer, erfaringer og viden, samt at drøfte potentielle samarbejder på tværs af landet. Da eftermiddagens møde var slut, var der bred enighed om at skabe et uformelt netværk og at et samarbejde om at udbrede vedkommende historier fra vækstlaget, ville være i alles interesse.   

Til stede ved mødet var 14 repræsentanter for forskellige regionale initiativer, heriblandt Popkorn Nordic, Rock the Region, Jelling Musikfestival, Roskilde Musikby, mm. Initiativerne styrker på hver deres måde det lokale musikmiljø og støtter spirende talenter i deres udvikling.

Dagens officielle program bestod af rundvisning på Studenterhuset, præsentationer af de forskellige projekter, et udenlandsk indspark i form af en præsentation fra den Belgiske organisation VI.BE, samt en opfølgende debat og opsummering af mødet.

I forbindelse med præsentationerne kom der flere forskellige emner på tale, hvoraf de mest prominente var mentalt helbred og modellen for fremtidens talentkonkurrencer.

Snakken om mentalt helbred drejede sig om dét at udvikle sig som artist og i særdeleshed at opdage og støtte udviklingen af nye artister, bør indebære en form for refleksion. Evnen til at skabe en struktur, når der er fart på, eller at kunne tage et pusterum bør på en måde hænge sammen med den øvrige talentudvikling.

I forhold til fremtidens talentkonkurrencer, så gennemgår flere af disse et skift lige nu. Blandt dé projekter der er bygget op om talentkonkurrencer, er flere begyndt at vende sig væk fra ideen om én vinder og én præmie. Både Popkorn Nordic, Sound Track og Rock the Region lægger mere vægt på artistudvikling end på konkurrenceelementet. Denne udvikling hænger til dels sammen med det øgede fokus på mentalt helbred og social bæredygtighed i branchen.

Den overordnede pointe som deltagerne på mødet tog med sig, var at holde netværket uformelt. Årsagen til dette var, at man på den måde ikke ville havne i unødig konkurrence om eksempelvis showcase-pladser eller midler. Desuden ville man så kunne fortsætte med at lægge det primære fokus på de lokale artister, bare med et endnu stærkere netværk i ryggen.

Som en del af netværket, glæder vi os i KORMA til et tættere samarbejde og til at holde tråden varm!