HiveMind, foto: Nikolaj Legaard

HiveMind, foto: Nikolaj Legaard

ASTMA, foto: Nikolaj Legaard

ASTMA, foto: Nikolaj Legaard

VILMA, foto: Mia Plesner

VILMA, foto: Mia Plesner

Charlotte-Amalie, foto: Brett Tootle

Charlotte-Amalie, foto: Brett Tootle

Artwork / grafik: Martin Couri

Artwork / grafik: Martin Couri

Succes: Mange Aalborg-studerende bakkede op om 22 studiekoncerter

Som en del af Aalborg Kommunes genstartspulje #vigenstarteraalborgsammen har fået byens studerende også i 2022 fået glæde af en række koncerter med byens vækstlagsmusikere.

I 2021 blev puljen først sat i værk, da KORMA arrangerede 35 kollegiekoncerter, efter længere tids nedlukning af samfundet. I kølvandet på en en kortere nedlukning af kulturen i slutningen af 2021, viste puljen sig igen at være værdifuld for byens studerende. En håndfuld kollegier meldte sig hurtigt på banen, mens Huset i Hasserisgade også har været værter for to succesfulde dobbeltkoncerter i februar 2022. 

Tilbagemeldingen fra musikere, kollegier såvel som publikum har da også være positiv i denne omgang, hvor særligt de to dobbeltkoncerter på Huset var en stor succes. Her blev alle pladserne i Husets koncertsal i begge omgange revet væk af de studerende, som lyttede med fuld opmærksomhed, da Charlotte-Amalie, VILMA, ASTMA og HiveMind alle gav koncerter. 

Ude på kollegierne har koncerterne været af en mere intim karakter, hvor mange flittige beboere har støttet op om at høre den nye og lokale musik i deres fællesrum eller event-sal. Her har musikerne optrådt med mindre setups, som også mindre skarer af publikum har kunnet opleve på tæt hold. 

Vi takker for det gode samarbejde med kollegierne, Huset i Hasserisgade, musikerne og for støtten af Aalborg Kommune.